Αγγελος Αγιοστρατίτης, Αγιος, Ψηφιακή τέχνη, ψηφιακή ζωγραφική, εικονογράφηση,
digital art, digital painting, illustration, design, animation